Varför 2017-09-21T16:37:35+00:00

Varför Smarp

Välj en pionjär inom Employee Advocacy

Smarp har mer erfarenhet inom Employee Advocacy än någon annan. Vi var först med en lösning för Employee Advocacy och har sedan dess utvecklats till att idag täcka företagens behov när det kommer till att kommunicera innehåll till de anställda. Vi har hjälpt hundratals kunder att lansera och växa sina initiativ. Se vad som gör oss unika.

Smarp har mer erfarenhet inom Employee Advocacy än någon annan. Vi var först med en lösning för Employee Advocacy och har sedan dess utvecklats till att idag täcka företagens behov när det kommer till att kommunicera innehåll till de anställda. Vi har hjälpt hundratals kunder att lansera och växa sina initiativ. Se vad som gör oss unika.

Smarp har mer erfarenhet inom Employee Advocacy än någon annan. Vi var först med en lösning för Employee Advocacy och har sedan dess utvecklats till att idag täcka företagens behov när det kommer till att kommunicera innehåll till de anställda. Vi har hjälpt hundratals kunder att lansera och växa sina initiativ. Se vad som gör oss unika.

Den enda lösningen för Employee Communication som fokuserar på de anställda


På Smarp inser vi att för att lyckas med Employee Advocacy och få med de anställda vill delta. Därför har vi utvecklat vår app med användarvänlighet som röd tråd. Ingen annan lösning levererar lika mycket mervärde som Smarp:

 • Alla funktioner är lättanvända, oavsett plattform.
 • Vår gamification premierar och betonar kvalitet och engagemang.
 • Conent curation när det är som bäst: Medarbetare kan föreslå content för kollegor att upptäcka och dela.
 • Statistik för alla! Smarps personliga statistik hjälper användaren att enkelt analysera sitt inflytande på sociala medier.
Smarp app is designed employees first

Den enda lösningen för Employee Communication som fokuserar på de anställda


På Smarp inser vi att för att lyckas med Employee Advocacy och få med de anställda vill delta. Därför har vi utvecklat vår app med användarvänlighet som röd tråd. Ingen annan lösning levererar lika mycket mervärde som Smarp:

 • Alla funktioner är lättanvända, oavsett plattform.
 • Vår gamification premierar och betonar kvalitet och engagemang.
 • Conent curation när det är som bäst: Medarbetare kan föreslå content för kollegor att upptäcka och dela.
 • Statistik för alla! Smarps personliga statistik hjälper användaren att enkelt analysera sitt inflytande på sociala medier.
Smarp app is designed employees first

Den enda lösningen för Employee Communication som fokuserar på de anställda


På Smarp inser vi att för att lyckas med Employee Advocacy och få med de anställda vill delta. Därför har vi utvecklat vår app med användarvänlighet som röd tråd. Ingen annan lösning levererar lika mycket mervärde som Smarp:

 • Alla funktioner är lättanvända, oavsett plattform.
 • Vår gamification premierar och betonar kvalitet och engagemang.
 • Conent curation när det är som bäst: Medarbetare kan föreslå content för kollegor att upptäcka och dela.
 • Statistik för alla! Smarps personliga statistik hjälper användaren att enkelt analysera sitt inflytande på sociala medier.
Smarp app is designed employees first

Global närvaro & support


Med kontor i New York, London, Stockholm, Helsingfors, Amsterdam, Dubai och Singapore kan Smarp erbjuda lokal support globalt. Vi har över 20 nationaliteter och talar mer än 10 språk och har tack vare detta en unik insikt.

Smarp has global presence

Global närvaro & support


Med kontor i New York, London, Stockholm, Helsingfors, Amsterdam, Dubai och Singapore kan Smarp erbjuda lokal support globalt. Vi har över 20 nationaliteter och talar mer än 10 språk och har tack vare detta en unik insikt.

Smarp has global presence

Global närvaro & support


Med kontor i New York, London, Stockholm, Helsingfors, Amsterdam, Dubai och Singapore kan Smarp erbjuda lokal support globalt. Vi har över 20 nationaliteter och talar mer än 10 språk och har tack vare detta en unik insikt.

Smarp has global presence

Den mest skalbara lösningen


Smarp lösning fungerar för alla typer av företag. Vår unika Hub&Spoke-modell gör det möjligt för företag att styra och mäta kommunikation globalt, samtidigt som innehåll kan hanteras lokalt. Med andra ord så kan Smarp byggas så att det speglar er organisations struktur och ser till att rätt information kommer når era medarbetare vid rätt tidpunkt.

New Call-to-action

Den mest skalbara lösningen


Smarp lösning fungerar för alla typer av företag. Vår unika Hub&Spoke-modell gör det möjligt för företag att styra och mäta kommunikation globalt, samtidigt som innehåll kan hanteras lokalt. Med andra ord så kan Smarp byggas så att det speglar er organisations struktur och ser till att rätt information kommer når era medarbetare vid rätt tidpunkt.

New Call-to-action

Den mest skalbara lösningen


Smarp lösning fungerar för alla typer av företag. Vår unika Hub&Spoke-modell gör det möjligt för företag att styra och mäta kommunikation globalt, samtidigt som innehåll kan hanteras lokalt. Med andra ord så kan Smarp byggas så att det speglar er organisations struktur och ser till att rätt information kommer når era medarbetare vid rätt tidpunkt.

New Call-to-action

Säkerhet i världsklass


På Smarp tar vi våra kunders data på största allvar och för att försäkra oss om att skydda data så:

 • Stöder Smarp https://-protokoll
 • All ”data-at-rest” (offline) är krypterad
 • Erbjuder vi anpassad data hosting för att uppfylla våra kunders säkerhetskrav
 • Smarp är som enda leverantör av en Employee Advocacy-lösning ISO 27001 certifierade
ISO 27001 Certified Employee Advocacy Provider

Säkerhet i världsklass


På Smarp tar vi våra kunders data på största allvar och för att försäkra oss om att skydda data så:

 • Stöder Smarp https://-protokoll
 • All ”data-at-rest” (offline) är krypterad
 • Erbjuder vi anpassad data hosting för att uppfylla våra kunders säkerhetskrav
 • Smarp är som enda leverantör av en Employee Advocacy-lösning ISO 27001 certifierade
ISO 27001 Certified Employee Advocacy Provider

Säkerhet i världsklass


På Smarp tar vi våra kunders data på största allvar och för att försäkra oss om att skydda data så:

 • Stöder Smarp https://-protokoll
 • All ”data-at-rest” (offline) är krypterad
 • Erbjuder vi anpassad data hosting för att uppfylla våra kunders säkerhetskrav
 • Smarp är som enda leverantör av en Employee Advocacy-lösning ISO 27001 certifierade
ISO 27001 Certified Employee Advocacy Provider