Företaget 2017-10-10T15:46:39+00:00

Detta är Smarp

Det finns inget företag som Smarp! Vilka är våra hörnstenar.

International human-to-human awesomeness sedan 2011

Smarp inledde sin som sociala media konsulter 2011 med fokus på professional branding och vikten av anställda på sociala medier. Genom vårt arbetet med med kunder inom flertalet branscher kom vi till insikten att aktiva medarbetare på sociala medier ledde till många fördelar för företaget. Vi insåg också att de anställdas nätverk vanligtvis var mellan 10-15 gånger störra än företagens oficiella kanaler på sociala medier och att det som delas av medarbetare har mycket mer trovärdighet än det som delas av företag.

Med detta i åtänke beslutade vi oss för att skapa en lösning där både företag och dess anställda gynnas. Idén om en plattform för EMployee Advocacy föddes och vi påbörjade arbetet att utveckla vår egen lösning med målet att göra den så användarvänlig och intuitiv att alla vill använda den.Idag hjälper vi anställda att förbättra sina profesionella varumärken samt företag att nå sine digitala mål genom Employee Advocacy.

International human-to-human awesomeness sedan 2011

Smarp inledde sin som sociala media konsulter 2011 med fokus på professional branding och vikten av anställda på sociala medier. Genom vårt arbetet med med kunder inom flertalet branscher kom vi till insikten att aktiva medarbetare på sociala medier ledde till många fördelar för företaget. Vi insåg också att de anställdas nätverk vanligtvis var mellan 10-15 gånger störra än företagens oficiella kanaler på sociala medier och att det som delas av medarbetare har mycket mer trovärdighet än det som delas av företag.

Med detta i åtänke beslutade vi oss för att skapa en lösning där både företag och dess anställda gynnas. Idén om en plattform för EMployee Advocacy föddes och vi påbörjade arbetet att utveckla vår egen lösning med målet att göra den så användarvänlig och intuitiv att alla vill använda den.Idag hjälper vi anställda att förbättra sina profesionella varumärken samt företag att nå sine digitala mål genom Employee Advocacy.

International human-to-human awesomeness sedan 2011

Smarp inledde sin som sociala media konsulter 2011 med fokus på professional branding och vikten av anställda på sociala medier. Genom vårt arbetet med med kunder inom flertalet branscher kom vi till insikten att aktiva medarbetare på sociala medier ledde till många fördelar för företaget. Vi insåg också att de anställdas nätverk vanligtvis var mellan 10-15 gånger störra än företagens oficiella kanaler på sociala medier och att det som delas av medarbetare har mycket mer trovärdighet än det som delas av företag.

Med detta i åtänke beslutade vi oss för att skapa en lösning där både företag och dess anställda gynnas. Idén om en plattform för EMployee Advocacy föddes och vi påbörjade arbetet att utveckla vår egen lösning med målet att göra den så användarvänlig och intuitiv att alla vill använda den.Idag hjälper vi anställda att förbättra sina profesionella varumärken samt företag att nå sine digitala mål genom Employee Advocacy.

Vi står för


”Make
Knowledge
Sharing Simple
and Rewarding”


-Vår Mission-


”A world
where relevant
knowledge flows
without silos”


-Vår Vision-


1. Take initiative and ownership #GSD
2. Be ambitious and create your own opportunities #FOMO
3. Work smart, work hard #BESMARP
4. Be a team player, collaborate, have fun #COLLABORATE
5. Get out of your comfort zone #NOPAINNOGAIN
6. Be part of the solution #SOLVER


-Vår Values-


”Humanizing
Brands”


-Vår Motto-

Vi står för


”Make
Knowledge
Sharing Simple
and Rewarding”


-Vår Mission-


”A world
where relevant
knowledge flows
without silos”


-Vår Vision-


1. Take initiative and ownership #GSD
2. Be ambitious and create your own opportunities #FOMO
3. Work smart, work hard #BESMARP
4. Be a team player, collaborate, have fun #COLLABORATE
5. Get out of your comfort zone #NOPAINNOGAIN
6. Be part of the solution #SOLVER


-Vår Values-


”Humanizing
Brands”


-Vår Motto-

Vi står för


”Make
Knowledge
Sharing Simple
and Rewarding”


-Vår Mission-


”A world
where relevant
knowledge flows
without silos”


-Vår Vision-


1. Take initiative and ownership #GSD
2. Be ambitious and create your own opportunities #FOMO
3. Work smart, work hard #BESMARP
4. Be a team player, collaborate, have fun #COLLABORATE
5. Get out of your comfort zone #NOPAINNOGAIN
6. Be part of the solution #SOLVER


-Vår Values-


”Humanizing
Brands”


-Vår Motto-

Om oss

Vi är en passionerad och mycket engagerad grupp av begåvade människor strävar efter att ge dig bättre lösningar för att utveckla ditt företag online. Smarp är ett snabbväxande start-up med ett internationellt team med mer än 20 nationaliteter

Vi är verkligen stolta över vår öppna och internationella företagskultur och har åtagit sig att behandla alla lika. Vi brinner för det vi gör och arbetar hårt för att bli den största framgång i historien inom socialt företagande …( oh, och vi har roligt”)

Om oss

Vi är en passionerad och mycket engagerad grupp av begåvade människor strävar efter att ge dig bättre lösningar för att utveckla ditt företag online. Smarp är ett snabbväxande start-up med ett internationellt team med mer än 20 nationaliteter

Vi är verkligen stolta över vår öppna och internationella företagskultur och har åtagit sig att behandla alla lika. Vi brinner för det vi gör och arbetar hårt för att bli den största framgång i historien inom socialt företagande …( oh, och vi har roligt”)

Om oss

Vi är en passionerad och mycket engagerad grupp av begåvade människor strävar efter att ge dig bättre lösningar för att utveckla ditt företag online. Smarp är ett snabbväxande start-up med ett internationellt team med mer än 20 nationaliteter

Vi är verkligen stolta över vår öppna och internationella företagskultur och har åtagit sig att behandla alla lika. Vi brinner för det vi gör och arbetar hårt för att bli den största framgång i historien inom socialt företagande …( oh, och vi har roligt”)

Möt vårt management team

Pedro Ros
Pedro RosChairman of the board
Roope Heinilä
Roope HeiniläCo-founder, CEO
Mikael Lauharanta
Mikael LauharantaCo-founder, COO
Eikka Heikinheimo
Eikka HeikinheimoCFO
TruongSinh Tran-Nguyen
TruongSinh Tran-NguyenHead of Technology
Jari Soini
Jari SoiniSr VP of Engineering
Jens Sundell
Jens SundellBusiness Development Director
Lars Ingerslev
Lars IngerslevVP International Sales and Business Development
Leila Lehtinen
Leila LehtinenCommercial Director

Möt vårt management team

Pedro Ros
Pedro RosChairman of the board
Roope Heinilä
Roope HeiniläCo-founder, CEO
Mikael Lauharanta
Mikael LauharantaCo-founder, COO
Eikka Heikinheimo
Eikka HeikinheimoCFO
TruongSinh Tran-Nguyen
TruongSinh Tran-NguyenHead of Technology
Jari Soini
Jari SoiniSr VP of Engineering
Jens Sundell
Jens SundellBusiness Development Director
Lars Ingerslev
Lars IngerslevVP International Sales and Business Development
Leila Lehtinen
Leila LehtinenCommercial Director

Möt vårt management team

Pedro Ros
Pedro RosChairman of the board
Roope Heinilä
Roope HeiniläCo-founder, CEO
Mikael Lauharanta
Mikael LauharantaCo-founder, COO
Eikka Heikinheimo
Eikka HeikinheimoCFO
TruongSinh Tran-Nguyen
TruongSinh Tran-NguyenHead of Technology
Jari Soini
Jari SoiniSr VP of Engineering
Jens Sundell
Jens SundellBusiness Development Director
Lars Ingerslev
Lars IngerslevVP International Sales and Business Development
Leila Lehtinen
Leila LehtinenCommercial Director