Employee Advocacy 2017-08-10T09:40:42+00:00

Employee Advocacy

Employee Advocacy är nästa stora trend, men vad betyder det egentligen?

Vad är Employee Advocacy?


Employee Advocacy handlar om att hjälpa medarbetare att stärka sina professionella varumärken genom att uppmuntra dem till att vilja upptäcka, dela och mäta effekten av deras aktivitet i sociala medier. Anställda har omfattande nätverk i sociala medier med vänner, kollegor och kunder och de kan idag nås med ett enkelt knapptryck. Med andra ord så är Employee Advocacy ”word-of-mouth”-marknadsföring för den digitala tidsåldern.

Under den senaste tiden har det skett en märkbar förändring i företags attityd kring sina anställdas sociala medievanor. Allt fler företag inser den enorma potential deras medarbetares nätverk har och har gått från att begränsa användandet av sociala medier till att uppmuntra de anställda till att vara aktiva och inleda konversationer kring företaget och varumärket på sociala medier.

Employee Advocacy har redan omnämnts som nästa megatrend inom sociala medier och företag har aktivt börjat leta efter lösningar som kan hjälpa dem att genomgå denna förändring.

The Definitive Guide to Employee Advocacy

Vad är Employee Advocacy?


Employee Advocacy handlar om att hjälpa medarbetare att stärka sina professionella varumärken genom att uppmuntra dem till att vilja upptäcka, dela och mäta effekten av deras aktivitet i sociala medier. Anställda har omfattande nätverk i sociala medier med vänner, kollegor och kunder och de kan idag nås med ett enkelt knapptryck. Med andra ord så är Employee Advocacy ”word-of-mouth”-marknadsföring för den digitala tidsåldern.

Under den senaste tiden har det skett en märkbar förändring i företags attityd kring sina anställdas sociala medievanor. Allt fler företag inser den enorma potential deras medarbetares nätverk har och har gått från att begränsa användandet av sociala medier till att uppmuntra de anställda till att vara aktiva och inleda konversationer kring företaget och varumärket på sociala medier.

Employee Advocacy har redan omnämnts som nästa megatrend inom sociala medier och företag har aktivt börjat leta efter lösningar som kan hjälpa dem att genomgå denna förändring.

The Definitive Guide to Employee Advocacy

Vad är Employee Advocacy?


Employee Advocacy handlar om att hjälpa medarbetare att stärka sina professionella varumärken genom att uppmuntra dem till att vilja upptäcka, dela och mäta effekten av deras aktivitet i sociala medier. Anställda har omfattande nätverk i sociala medier med vänner, kollegor och kunder och de kan idag nås med ett enkelt knapptryck. Med andra ord så är Employee Advocacy ”word-of-mouth”-marknadsföring för den digitala tidsåldern.

Under den senaste tiden har det skett en märkbar förändring i företags attityd kring sina anställdas sociala medievanor. Allt fler företag inser den enorma potential deras medarbetares nätverk har och har gått från att begränsa användandet av sociala medier till att uppmuntra de anställda till att vara aktiva och inleda konversationer kring företaget och varumärket på sociala medier.

Employee Advocacy har redan omnämnts som nästa megatrend inom sociala medier och företag har aktivt börjat leta efter lösningar som kan hjälpa dem att genomgå denna förändring.

The Definitive Guide to Employee Advocacy

Vad är Smarp?


Smarp är en plattform för Employee Advocacy som hjälper anställda att förbättra sina professionella varumärken, bygga sina nätverk och möjliggöra för dem att lyckas professionellt genom att göra det lätt för dem att upptäcka, dela och mäta effekten av bra innehåll. Genom att möjliggöra för de anställda att agera som varumärkesambassadörer på sociala medier ökar spridningen av företagets content och trovärdigheten ökar samtidigt så förbättras den anställdes personliga varumärke.

Smarp är perfekt för att öka medarbetarnas engagemang, nå ut till fler, hitta talanger och öka försäljning. Med hjälp av gamification gör vi hela processen roligare och medarbetare tjänar poäng genom sitt deltagande och företaget kan på detta sätt premiera de mest engagerade. Ni och era anställda kan också analysera genomslagskraften av ert content och hur väl det mottas på sociala medier.

Vad är Smarp?


Smarp är en plattform för Employee Advocacy som hjälper anställda att förbättra sina professionella varumärken, bygga sina nätverk och möjliggöra för dem att lyckas professionellt genom att göra det lätt för dem att upptäcka, dela och mäta effekten av bra innehåll. Genom att möjliggöra för de anställda att agera som varumärkesambassadörer på sociala medier ökar spridningen av företagets content och trovärdigheten ökar samtidigt så förbättras den anställdes personliga varumärke.

Smarp är perfekt för att öka medarbetarnas engagemang, nå ut till fler, hitta talanger och öka försäljning. Med hjälp av gamification gör vi hela processen roligare och medarbetare tjänar poäng genom sitt deltagande och företaget kan på detta sätt premiera de mest engagerade. Ni och era anställda kan också analysera genomslagskraften av ert content och hur väl det mottas på sociala medier.

Vad är Smarp?


Smarp är en plattform för Employee Advocacy som hjälper anställda att förbättra sina professionella varumärken, bygga sina nätverk och möjliggöra för dem att lyckas professionellt genom att göra det lätt för dem att upptäcka, dela och mäta effekten av bra innehåll. Genom att möjliggöra för de anställda att agera som varumärkesambassadörer på sociala medier ökar spridningen av företagets content och trovärdigheten ökar samtidigt så förbättras den anställdes personliga varumärke.

Smarp är perfekt för att öka medarbetarnas engagemang, nå ut till fler, hitta talanger och öka försäljning. Med hjälp av gamification gör vi hela processen roligare och medarbetare tjänar poäng genom sitt deltagande och företaget kan på detta sätt premiera de mest engagerade. Ni och era anställda kan också analysera genomslagskraften av ert content och hur väl det mottas på sociala medier.