smarpshare employee advocacy

Employee Advocacy

Employee Advocacy är nästa stora trend, men vad betyder det egentligen?

Vad är Employee Advocacy?

Employee Advocacy handlar om att hjälpa de anställda att förbättra sin professionella varumärken genom att engagera den att upptäcka, dela och mäta effekten av att dela bra innehåll på sociala medier. Anställda har omfattande nätverk sociala medier med vänner, kollegor och kunder och de kan idag nås och influeras på ett mycket enkelt sätt. Med andra ord så är Employee Advocacy ”word-of-mouth”-marknadsföring för den digitala tidsåldern.

Under den senaste tiden har de skett en märkbar förändring i företags attityd kring sina anställdas sociala medievanor. Allt fler företag inser den enorma potential deras medarbetares nätverk har och har gått från att limitera användandet av sociala medier till att uppmuntra de anställda att vara aktiva och inleda konversationer kring företaget och varumärket på sociala medier.

Employee Advocacy har redan omnämnts som nästa megatrend inom sociala medier och företag har aktivt börjat leta efter lösningar som kan hjälpa dema att genomgå denna förändring.

Vad är Smarp?


Smarp är en plattform för Employee Advocacy som hjälper anställda att förbättra sina professionella varumärken, bygga sina nätverk och möjliggöra för dem att lyckas professionellt genom att göra det lätt för dem att upptäcka, dela och mäta effekten av bra innehåll. Genom att möjliggöra för de anställda att agera som varumärkesambassadörer på sociala medier ökar spridningen av företagets content och trovärdigheten ökar samtidigt så förbättras den anställdes personliga varumärke.

Smarp är perfekt för att öka medarbetarnas engagemang, nå ut till fler, hitta talanger och öka försäljning. Med hjälp av gamification gör vi hela processen roligare och medarbetare tjänar poäng genom sitt deltagande och företaget kan på detta sätt premiera de mest engagerade. Ni och era anställda kan också analysera genomslagskraften av ert content och hur väl det mottas på sociala medier.

Håll dig uppdaterad om #EmployeeAdvocacy.

Prenumerera på vår blog

Prenumerera nu

Tack för att du registrerade dig

Något gick fel. Vänligen kontakta info@smarp.com

Hej!

Vad är din emailadress?

Tack !

Kan du berätta lite mer om dig själv och hur vi kan hjälpa dig?

Dinn meddelande...

Tack

Vi kontaktar dig inom kort

Hej!

Vad är din emailadress?

Tack !

Would you like to tell us a little more about yourself ?

Preferred date & time for your demo (optional)

Your message (optional)

Tack

Vi kontaktar dig inom kort